Kontakt:

Adresa: 26.dubna 10,
350 02 Cheb
GPS: Loc: 50°4'35.200"N, 12°22'9.531"E

TEL: +420 354 415 211
FAX: +420 354 415 210
E-mail: podatelna@execheb.cz
ID datové Schránky: 9bvjcfq
IČ: 01051857
Homepage: www.execheb.cz
Č. účtu: 5023015101/5500

ÚŘEDNÍ HODINY:

Pondělí: 08.00-16.00
Úterý: po předchozí domluvě
Středa: 08.00-15.00
Čtvrtek: po předchozí domluvě
Pátek: zavřeno

POKLADNÍ HODINY:

Pondělí: 08.00-11.30 12.30-16.00
Úterý: 08.00-11.30 12.30-16.00
Středa: 08.00-11.30 12.30-16.00
Čtvrtek: 08.00-11.30 12.30-16.00
Pátek: 08.00-11.30 12.30-14.00

Provoz podatelny pro příjem podá-
ní je zajištěn každý pracovní den.

Zástupce: Mgr. David Koncz

 Webové stranky vytvořil - J. Princ


O nás  |  E-podatelna  |  Služby  |  Ke stažení  |  Úřední deska


Úřední deska Aktuální dražby
GDPR

Základní informace
Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“ (General Data Protection Regulation). GDPR představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů.

Zpracovávané osobní údaje a jejich získávání
U všech účastníků zpracováváme osobní údaje, které jsou nutné k vykonávání zákonných povinností soudního exekutora. Osobní údaje získáváme z veřejně dostupných seznamů a rejstříků, neveřejných seznamů a rejstříků, z odpovědí třetích osob, které jsou ze zákona povinny poskytnout součinnost při získávání požadovaných údajů o povinných fyzických osobách, zejm. orgány a osoby uvedené v § 33 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, v platném znění, od oprávněných nebo přímo od dotčených fyzických osob.

Účel zpracování osobních údajů
Účelem je zejména výkon exekuční činnosti stanovený zákonem. Soudní exekutor prohlašuje, že veškeré získané a zpracované osobní údaje subjektů údajů jsou používány výhradně k výkonu exekuční činnosti. Použití osobních údajů k jiným účelům (přímý či nepřímý marketing, jejich přenos, prodej apod.) je vyloučeno a veškeré získané osobní údaje jsou a budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů GDPR.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
poverenec@execheb.cz
tel: 354 415 211


O nás  |  E-podatelna  |  Služby  |  Ke stažení  |  Úřední deska